Môi

Giấc mơ trên môi tượng trưng cho lời mời gọi, hoặc cám dỗ. Cái gì đó bắt đầu để cung cấp một cách nhất định suy nghĩ hoặc làm một cái gì đó mà bạn thích. Môi với Son môi đỏ đại diện cho sự cám dỗ tình dục. Nói chung là tiêu cực trong quan điểm như ham muốn tình dục cho một ai đó tôi không chăm sóc về. Môi với Son môi màu đỏ cũng có thể là đại diện của một khía cạnh của cá tính của bạn đó là hấp dẫn bạn.