Trộm

Giấc mơ về một tên trộm tượng trưng cho một khía cạnh của tính cách của bạn mà không có gì cho bạn. Sử dụng những người khác để có được trước. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy những người khác đã sử dụng hoặc lấy ý tưởng của bạn.