Đèn an toàn

Ước mơ về việc chăm sóc đèn an toàn ngoài trời hoặc một mối quan tâm cho sự ổn định. Một mong muốn được cứu hoặc chuẩn bị trong những thời gian khó khăn. Một cảm giác Keener của bảo mật mong muốn. Muốn cảm thấy an toàn hoặc có giải pháp cho vấn đề có thể ở mọi thời. Ví dụ: một người mơ ước về ánh đèn an toàn ngoài trời của ông đến. Trong cuộc sống thực, ông đã lo lắng về cơn bão Katrina và biện pháp phòng ngừa.