Hủy bỏ

Những ước mơ về việc có một huỷ bỏ tượng trưng cho những hối tiếc hay nghi ngờ về sự lựa chọn hoặc hành động của bạn. Bạn có thể có hối hận của người mua, về một cái gì đó bạn nghĩ là quan trọng hoặc đặc biệt.