Mirage, phản chiếu

Nếu bạn nhìn thấy ảo giác trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy ấn tượng sai lầm bạn đã thực hiện về những điều. Có lẽ mọi thứ đều hoàn toàn khác với những gì bạn nghĩ.