Nazi

Mơ ước và nhìn thấy một Đức Quốc xã, khi bạn đang mơ ước, là dấu hiệu tò mò của giấc mơ của bạn. Dấu hiệu này cho thấy một hình thức của lực lượng ác và tàn nhẫn mà không thể được chứng minh. Bạn có thể cảm thấy rằng những người khác đang đưa bạn xuống.