Các ninja

Giấc mơ về một ninja tượng trưng cho một khía cạnh của mình đó là chuyên gia, hoàn hảo hoặc lão luyện. Bạn hoặc một người biết chính xác những gì để làm hoặc đề với các sự cố một cách hoàn hảo. Chính xác.