Para-queding

Giấc mơ về para-quedism tượng trưng cho cảm giác tốt đến rủi ro, rủi ro, hoặc nguy hiểm. Thưởng thức làm một cái gì đó mà mọi người nghĩ là điên. Lý tưởng cao. Suy nghĩ bên ngoài hộp khi những người khác không thích tôi. Tiêu cực, para-quoism có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải được nhiều hơn nữa thực tế, bảo thủ hoặc ít Showy. Mong muốn sự chú ý.