Đậu lăng

Để xem đậu lăng được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là bạn xung quanh là tình cảm kéo dài và không lành mạnh.