Armageddon

Khi bạn mơ của Armageddon, nó có nghĩa là bạn cảm thấy bối rối và không biết hướng nào bạn nên đi vào. Ý nghĩa chính của giấc mơ là nói rằng bạn đang ẩn những cảm xúc của bạn sâu bên trong tâm trí của bạn, và đây là một dấu hiệu cho thấy bạn nên nghỉ ngơi. Hãy chắc chắn rằng bạn đang tham gia một cuộc nghỉ ngơi.