Nho

Mơ ước rằng bạn đang ăn nho khô có nghĩa là lực lượng tiêu cực và nhận xét ngăn cản sẽ tìm cách giảm hy vọng của bạn khi họ sắp được thực hiện.