Pinecone

Khi bạn nhìn thấy những cây thông trong một giấc mơ, sau đó như một giấc mơ mang lại niềm vui và tài sản lớn trong cuộc sống của bạn.