Dây

Mơ ước rằng bạn đang quay uncontrollably tượng trưng cho những cảm xúc mà tình hình là ra khỏi bàn tay của bạn. Một mất kiểm soát đối với một tình huống. Mất kiểm soát hoặc cảm thấy rằng thất bại là ngoài khả năng của bạn để ngăn chặn.