Sao diêm vương

Pluto trong giấc mơ là biểu tượng của cái chết và tái sinh. Có lẽ một số thay đổi đang xảy ra bên trong bạn mà sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cá tính của bạn.