Mờ

Giấc mơ của cái gì đó là mờ tượng trưng cho cảm xúc của bạn không chắc chắn về một cái gì đó. Việc thiếu sự rõ ràng. Sự nhầm lẫn. Nó không hoàn toàn nhất định những gì để nghĩ về một người hoặc tình hình trong cuộc sống thực. Không thể hình thành một ý kiến vững chắc về điều gì đó. Cảm thấy một nhu cần để biết thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định hoặc đến một kết luận.