Aerosol

Giấc mơ với một phun có thể tượng trưng cho một khả năng thuận tiện để thay đổi một cái gì đó.