Potions

Giấc mơ về một lọ thuốc ma thuật tượng trưng cho một cách đặc biệt để thay đổi hoặc thay đổi một tình huống ngay lập tức. Một phương pháp hoặc thành phần cho tốc độ. Không có việc thực hành để đạt được mục tiêu của bạn hoặc có một cái gì đó chậm. Tiêu cực, một lọ thuốc có thể phản ánh các phím tắt nguy hiểm hoặc thủ thuật bẩn để có được kết quả mong muốn nhanh hơn. Nó cũng có thể là đại diện của các phím tắt có nguy hiểm về lâu dài hoặc tăng tốc trước với một cái gì đó không sẵn sàng cho. Một phương pháp gian lận để có được những gì bạn muốn ngay lập tức.