Bắc cực

Nếu bạn đang ở Bắc cực, giấc mơ này cho thấy sự kết thúc của một cái gì đó quan trọng trong cuộc sống của bạn. Có lẽ bạn đã hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng mà mất một ít thời gian của bạn.