Portable

Giấc mơ với một máy tính xách tay tượng trưng cho một mức độ cao hơn quan tâm đến cách bạn đang suy nghĩ. Bạn có thể có động lực hơn và vui mừng để khám phá bản thân hoặc để cải thiện bản thân. Trong khi một máy tính bình thường phản ánh một nhận thức chung về những gì bạn đang suy nghĩ, một máy tính xách tay phản ánh sự nhiệt tình hơn trong chính nó. Phải làm gì hoặc nhìn thấy trên một máy tính xách tay tượng trưng cho khu vực của cuộc sống của bạn mà rất thú vị và động cơ thúc đẩy. Bạn có thể muốn cải thiện bản thân, thay đổi niềm tin hoặc cắt giảm thói quen xấu. Vấn đề với máy tính xách tay của bạn phản ánh lỗi, sự lựa chọn xấu, niềm tin lỗi thời, và logic bị lỗi. Nếu một máy tính xách tay là thiết bị tính toán duy nhất của bạn sau đó tìm định nghĩa cho các máy tính để giải thích tổng quát hơn.