Rẻ

Nếu bạn mơ ước của một ai đó hoặc thậm chí là rẻ hơn, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy cảm xúc của bạn. Có lẽ bạn không cảm thấy thoải mái trong làn da của riêng bạn, vì vậy nó cảm thấy vô dụng. Nếu người khác có vẻ rẻ cho bạn, sau đó ông cho thấy thái độ của mình đối với người cụ thể đó. Nếu bạn có một cái gì đó giống như một món quà rất rẻ, sau đó nó cho thấy như thế nào underđánh giá bạn cảm thấy. Giấc mơ, trong đó bạn có ai đó đã cho một cái gì đó rẻ hơn, cũng cho thấy thái độ của bạn đối với người cụ thể đó.