Tù nhân

Giấc mơ về một tù nhân có thể phản ánh tội lỗi, xấu hổ hoặc hối hận cho các hành động trong quá khứ của mình. Nó cũng có thể đại diện cho sự ngờ vực của bạn của một người đã làm điều gì đó sai trong cuộc sống của bạn.