Theft

Ước mơ trở thành nạn nhân của một vụ cướp có thể đại diện cho sự hối tiếc của bạn không thể nói không với bất cứ điều gì. Purposely đã thực hiện một sự lựa chọn xấu mà có hậu quả. Nó cũng có thể là đại diện của cảm giác của bạn đang được bất lực để kiểm soát cuộc sống của bạn. Bạn có thể cảm thấy rằng một người hoặc tình hình được lấy đi thực phẩm của bạn.