Nước uống

Những ước mơ về một một tượng trưng cho một tâm lý đó là thuận lợi hoặc khuyến khích để vượt qua tiêu cực tất cả các thời gian. Cảm giác tốt được chú ý bởi những người khác khắc phục tiêu cực hoặc các vấn đề tất cả các thời gian. Trải qua rất nhiều sự sạch sẽ hoặc một sự thay đổi tích cực mạnh mẽ. Trải qua tiến bộ lớn. Ngoài ra, một máy làm mát nước có thể phản ánh mối quan tâm của bạn về việc giúp đỡ người khác cảm thấy tốt, khắc phục vấn đề của họ.