Cầu nguyện mantis

Mơ ước và nhìn thấy một bọ ngựa cầu nguyện được hiểu là sự giới thiệu tiềm thức cho người mơ mộng để suy nghĩ về nó có lẽ anh ta hoặc cô ấy là trong một mối quan hệ phá hoại. Nó cũng có thể chỉ ra rằng bạn đang bắt những người khác hoặc rằng bạn đang hành xử kẻ thù.