Nightingale

Để xem trong im lặng Nightingales được giải thích như là ước mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là những hiểu lầm nhỏ giữa bạn bè của bạn. Để nghe các bài hát của Nightingale, biểu thị một môi trường dễ chịu và khỏe mạnh.