Phòng khách

Trong giấc mơ nhìn thấy chính mình hoặc một người nào khác trong phòng khách, nó đại diện cho hình ảnh bạn miêu tả cho người khác và cách bạn đi về cuộc sống của bạn. Đó là đại diện của niềm tin cơ bản của bạn về bản thân và bạn là ai.