Mermaid

Mơ ước và nhìn thấy một nàng tiên cá được giải thích là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là khía cạnh nữ tính của mình đó là bí ẩn và reserved. Nó cũng có thể hiển thị sợ tình dục. Đặc biệt, đối với một người đàn ông để ước mơ của một nàng tiên cá, điều này cho thấy rằng ông đang có lo ngại bị chết đuối bởi các khía cạnh nữ tính của psyche của mình. Đối với một người phụ nữ, nó gợi ý nghi ngờ về nữ tính của cô.