Amber

Giấc mơ về hổ phách tượng trưng cho sức mạnh mà không thể thoát hoặc không được chú ý. Cảm xúc về từng chi tiết nhỏ phải được theo dõi. Tích cực, màu hổ phách có thể phản ánh cảm xúc mà tất cả những gì làm cho được nhận thấy mạnh mẽ. Thoải mái, chú ý không bao giờ được bất lực ở tất cả. Tiêu cực, hổ phách có thể phản ánh sức mạnh đó là khó chịu hoặc không cảm thấy tốt. Cảm thấy rằng mọi vấn đề bạn đã được khuếch đại. Cảm thấy bị mắc kẹt với sức mạnh quá nhiều, hoặc là bạn đang phải đối mặt với một tình huống mạnh mẽ mà không bao giờ thay đổi. Không thích phải sửa chữa chỉ những người khác với quyền lực. Bạn có thể cảm thấy sức mạnh của bạn liên tục được thử nghiệm. Cảm xúc về nhận được rất nhiều sự chú ý trong những cách mà bạn không thích. Giấc mơ về đá hổ phách tượng trưng cho cảm giác dễ chịu về an toàn với sức mạnh. Cảm thấy rằng sức mạnh có thể nhìn thấy vĩnh viễn. Những giấc mơ về đá hổ phách với một lỗi trong tượng trưng cho cảm giác dễ chịu về không bao giờ bị bực một lần nữa. Tôi cảm thấy tốt biết rằng một người khó chịu hoặc tình hình trong cuộc sống của bạn có thể không bao giờ annoy bạn một lần nữa.