Blush

Giấc mơ về đỏ mặt tượng trưng cho nhận thức của bất lực đang được chú ý bởi những người khác. Bạn hoặc một người nào đó nhận ra rằng họ đã có điểm yếu của họ tiết lộ. Ngoài ra, giấc mơ có thể phản ánh một tình huống lúng túng hoặc không thích của bạn vì đã bị xấu hổ.