Temptation

Nếu bạn ước mơ của những cám dỗ, giấc mơ như vậy cho thấy sự khác biệt giữa bạn về những người xung quanh bạn. Cám dỗ cũng có thể chỉ ra xung đột mà người mơ mộng có trong chính mình, bởi vì bạn có một số nghi ngờ về một số điều và không thể tìm ra giải pháp phù hợp.