Tint

Khi bạn ước mơ của mực, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy trí tưởng tượng và khả năng làm việc từ đầu. Khi bạn nhìn thấy sơn được đổ trên sàn nhà, sau đó nó chỉ ra những vấn đề nhỏ bạn sẽ phải đối mặt.