Bưởi

Để xem hoặc ăn một bưởi, nó đại diện cho một cảm giác hạnh phúc và trạng thái mới của tâm. Bạn đang trải qua một nâng cấp trong tinh thần của bạn và trẻ hóa của cơ thể của bạn. Cho dù bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một cây bưởi, là biểu tượng của tài năng của bạn, Hệ thống niềm tin và hành động tốt. Nó cũng có thể đại diện cho trái cây của lao động của bạn.