Sự vắng mặt

Để ước mơ rằng ai đó vắng mặt tượng trưng cho một cái gì đó bạn cảm thấy là mất tích trong cuộc sống của bạn. Nó cũng có thể là đại diện của một cảm giác mất mát. Ngoài ra, bạn có thể tìm cách để điền vào một void trong cuộc sống của bạn.