Clovers

Mơ của một Clover tượng trưng cho niềm tin của bạn rằng không có gì xấu có thể xảy ra. Cảm giác như may mắn là trên mặt của bạn. Giấc mơ về Clover 4 lá có thể đại diện cho cảm giác may mắn hơn những người khác. Nhận ra rằng không có ai là may mắn như bạn.