Rails

Giấc mơ về một lan can tượng trưng cho cảm giác hỗ trợ và hỗ trợ. Biết rằng bạn không bỏ lỡ hoặc xấu hổ chính mình. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước đứng trên một tầng thứ hai mà ông đã không có một tay vịn. Trong cuộc sống thực, ông đã đi qua một quá trình chuyển đổi cuộc sống công việc mà không có an ninh công việc hoặc bảo hiểm.