Vertigo

Nếu bạn thấy chóng mặt trong một giấc mơ, ước mơ như vậy cho thấy sự thiếu tự tin đó là đau khổ. Có lẽ, có những điều nhất định mà bị tịch thu bởi, giấc mơ cho thấy rằng bạn kéo mình lại với nhau và dũng cảm trong một số điều trong cuộc sống của bạn. Hãy xem xét rằng không có gì phải sợ.