Thunder

Giấc mơ của sấm sét tượng trưng cho cảm xúc của bạn về một vụ phun trào của sự tức giận, bạo lực hoặc nguy hiểm. Cảm thấy một vụ nổ mạnh mẽ của sự xâm lược. Bạn có thể phải đối mặt với một ai đó trong cuộc sống hàng ngày của bạn, khám phá một cái gì đó làm phiền họ. Tức giận cha mẹ hay trùm la hét. Ngoài ra, sấm sét có thể phản ánh tính khí của riêng bạn, khi bạn áp dụng bản thân hoặc khám phá một cái gì đó làm phiền bạn. Mất kiên nhẫn vì ai đó vượt qua một dòng.