Nổi mề đay

Mơ ước rằng nếu bạn đi ra ngoài trong các phát ban, chỉ ra rằng bạn đang lo lắng về một số tình hình hoặc quyết định. Nó cũng có nghĩa là căng thẳng và thậm chí sợ hãi.