Balcony

Khi bạn nhìn thấy ban công trong một giấc mơ, giấc mơ đó có nghĩa là may mắn trong những điều bạn nghĩ không đi tốt.