Cờ vua

Giấc mơ về trò chơi cờ vua tượng trưng cho suy nghĩ một cách cẩn thận thông qua một tình huống trước khi đưa ra quyết định. Miếng cờ phản ánh sự lựa chọn cụ thể hoặc tình huống đòi hỏi phải suy nghĩ cẩn thận. Ước mơ mất trong cờ vua có thể tượng trưng cho việc thu thập các thư từ của bạn trong tình yêu hay kinh doanh. Chiến lược không thành công.