Thực tập

Ước mơ về một trường nội trú tượng trưng cho mối quan tâm xã hội, nỗi lo hoặc một cái gì đó mà bạn quan tâm mà bạn không thể nghỉ ngơi. Bạn có thể cảm thấy như bạn đang bị mắc kẹt với một vấn đề.