Tàu cao tốc

giấc mơ về một chiếc thuyền tốc độ tượng trưng cho việc điều hướng sự không chắc chắn, những khoảnh khắc căng thẳng hoặc những tình huống tiêu cực với một tiến tốc nhanh. Bạn có thể cảm thấy cần phải đối mặt với một vấn đề khẩn cấp. Bạn có thể đang cố gắng để có được thông qua thời kỳ khó khăn càng nhanh càng tốt. Bạn cũng có thể cảm thấy vội vã hoặc ép để theo kịp. Trong cuộc sống thực, ông là một người đàn ông đồng tính người đã bị nhiễm AIDS. Ông đã cố gắng để lại lối sống đồng tính promiscuous nhanh như ông có thể bằng cách tìm kiếm điều trị và sự hỗ trợ của bạn bè.