Nhân viên

Giấc mơ với một Pentagram tượng trưng cho sự biểu hiện của cuộc sống của bạn dựa trên những lựa chọn của bạn. Người đàn ông như Thiên Chúa, hoặc người sáng tạo của cuộc sống riêng của một người thông qua willpower và ý định. 5 điểm tượng trưng cho đầu, cánh tay và chân của con người. Ước mơ về một Pentagram thẳng đứng tượng trưng cho sự biểu hiện của cuộc sống của bạn dựa trên tư duy tích cực, nguyên tắc hoặc ý định tốt. Tích cực kinh nghiệm, thành công và hợp tác với người khác. Giấc mơ với một Pentagram đảo ngược tượng trưng cho sự biểu hiện của cuộc sống của bạn dựa trên suy nghĩ tiêu cực, không có nguyên tắc hoặc ý định xấu. Kinh nghiệm tiêu cực, thất bại và động cơ ích kỷ. Các Pentagram đảo ngược thường được sử dụng để tượng trưng cho Satanism, nhưng trong giấc mơ của ngôn ngữ satanism tượng trưng cho sự cống hiến để lựa chọn tiêu cực.