Bốc hơi

Mơ về biến mất nước đại diện cho việc phát hành của cảm xúc. Ngoài ra, đối với giấc mơ mà nước bốc hơi, nó chỉ ra rằng bạn có khả năng khéo léo để hiểu chính mình. Bạn có thể để đối phó với những cảm xúc mạnh mẽ và hiểu được những lý do cho cảm xúc của bạn. Ngoài ra, thay đổi nước lỏng thành một hơi tượng trưng cho rằng bạn đang trải qua một biến đổi tích cực và khuyến khích. Bạn đang nâng cao ý thức của bạn đến một tiêu chuẩn mới.