Sweater

Giấc mơ của sweater bạn nhìn thấy hoặc mặc, cho thấy các trái phiếu mạnh mẽ mà bạn có với gia đình của bạn và người thân khác. Giấc mơ cũng có thể có nghĩa là bạn đang tìm kiếm tình cảm. Vì vậy, nếu bạn đã Đan áo len, nó là biểu hiện trí tưởng tượng của bạn. Trong khía cạnh tiêu cực của giấc mơ, nó cho thấy sự thiếu sức đề kháng.