Barman

Giấc mơ với một Bartender tượng trưng cho một khía cạnh của tính cách của mình mà là một người điều phối. Một khía cạnh của cá tính của bạn khuyến khích ám ảnh hoặc đam mê quan tâm. Một mong muốn của một người thu hút bạn, một sở thích, hoặc quan tâm rằng bạn đang rất tham gia với. Mơ ước rằng bạn là một bồi bàn cho thấy rằng bạn đang cho phép bản thân hoặc người khác. Tiêu cực, nó có thể phản ánh một cần phải làm chậm hoặc suy nghĩ hai lần trước khi giúp đỡ một ai đó.