Hộp sọ

Để ước mơ của hộp sọ, nó chỉ ra cái chết, sự thất vọng và linh hồn ma quỷ. Mặt khác, hộp sọ có thể chỉ ra kiến thức và tính cách của tinh thần sâu. Giấc mơ về hộp sọ cũng có thể hiển thị bí mật ẩn mà có nó. Nếu người mơ mộng đã có một cuộc trò chuyện với hộp sọ, thì giấc mơ đó chỉ ra một số vấn đề đã được giải quyết.