Bush đấm

Mơ ước và nhìn thấy một prickerbush trong giấc mơ của bạn chỉ ra rằng bạn đang gặp vấn đề và khó khăn trong một số mối quan hệ dấy lên. Bạn có thể cần phải gắn phòng thủ của bạn và bảo vệ chính mình. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một người nào đó trong cuộc sống của bạn là một đau trong ass.