Roller coaster

Mơ ước rằng bạn đang cưỡi một roller coaster có nghĩa là bạn đang gặp phải hành vi thất thường gây ra bởi chính mình hoặc một tình huống. Bạn đang gặp up thường xuyên và thăng trầm trong cuộc sống thức dậy của bạn.