Cờ vua

Các trò chơi của cờ vua trong giấc mơ thường cho thấy làm thế nào người mơ mộng là nhận được các trò chơi trong cuộc sống cá nhân hoặc nghề nghiệp. Các cờ vua bạn đã mơ ước cũng có thể đề nghị bạn nghĩ rằng hai lần trước khi thực hiện bất kỳ quyết định quan trọng trong cuộc sống của bạn. Bạn phải cẩn thận và không làm cho những sai lầm, bởi vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.